PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Kozienice, rok 2011
Ilość odsłon: 21828
Data dodania: 2012-02-22

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Informacja o stanie rynku nieruchomości w mieście Kozienice w 2011r

Od października 2010 do grudnia 2011 na terenie miasta Kozienice odnotowano 97 transakcji kupna sprzedaży   nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną  znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa  analiza służyły do wyceny nieruchomości w mieście Kozienice oraz w miastach porównywalnych. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura  Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)  

 

Nieruchomości lokalowe tzw. mieszkania stanowiły 59% transakcji przeprowadzonych w analizowanym, okresie na terenie miasta Kozienice (analizą nie objęto spółdzielczych własnościowych praw do lokali). W tej grupie mieściły się zarówno nieruchomości z rynku wtórnego jak i rynku pierwotnego (mieszkania nabywane od developera zawierały w swojej cenie podatek VAT ). Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 2 289 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu do 4 339zł/m2 pu. (cena średnia mieszkania w Kozienicach to 3 050zł/m2). Powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych sprzedawanych w Kozienicach zawierały się w przedziale 26,70 do 108,91m2 (średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w Kozienicach to 51,35m2) . Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, położenia na piętrze, standardu wykończenia, oraz stanu technicznego budynku. Nieruchomość która osiągnęła cenę minimalną ( 2289zł/m2) położona była na parterze budynku zlokalizowanego na Osiedlu Pokoju. 

 

Garaże sprzedawane w mieście Kozienice stanowiły 15% ogółu transakcji. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 10 000 zł do 20 000zł (średnia cena garażu w Kozienicach wynosi 15 500zł). 

Działki tzw. budowlane stanowiły 11% ogółu transakcji nieruchomości w mieście Kozienice. Ceny sprzedaży nieruchomości ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 37zł/m2 do 229zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w Kozienicach wynosi 140zł/m2). W tej grupie znajdują się również działki których nabywca wyłoniony został w drodze przetargu – cena w tym przypadku zawierała podatek VAT. Powierzchnie działek sprzedawanych w Kozienicach zawierały się w przedziale 281m2 do 3502 (średnia powierzchnia działki w Kozienicach to 1624m2) . Cena działki zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, jej parametrów użytkowych oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cenę maksymalną 229zł/m2 uzyskała nieruchomość o powierzchni 611m2 położona przy ul. Jagodowej. Za cenę minimalną (37zł/m2) sprzedano działkę o powierzchni 3 502m2 położoną przy ul. Dolnej. 

 

Nieruchomości komercyjne stanowiły 7% transakcji przeprowadzonych na terenie miasta Kozienice. Ceny transakcyjne nieruchomości zabudowanych obiektami komercyjnymi wahały się od 395 000zł do 6 725 025 zł. (cena średnia zabudowanej nieruchomości komercyjnej w mieście Kozienice wynosi 1 710 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 788 m2 – 1,37ha (średnia powierzchnia nieruchomości komercyjnej nabywanej w mieście Kozienice wynosiła 4 200m2). Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach w szczególności ich powierzchni, oraz wielkości działki. Część  transakcji dotyczyła umów kupna sprzedaży w których cena zawierała podatek VAT. 

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi stanowiły 5% transakcji z terenu miasta Kozienice. Ceny transakcyjne tego typu nieruchomości w Kozienicach wahały się od 240 000zł do 560 000zł. (cena średnia zabudowanej nieruchomości w mieście Kozienice wynosi 371 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 393 m2 – 5 836m2 (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym sprzedawanej w mieście Kozienice wynosiła 1 624m2). Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działki.

 

Działki nabywane na cel publiczny stanowiły 2% ogółu transakcji przeprowadzonych na terenie miasta Kozienice. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 23  zł/m2 do 40zł/m2 (średnia cena działki nabywanej na cel publiczny w Kozienicach wynosi 32zł/m2). Powierzchnie sprzedawanych nieruchomości mieściły się w przedziale 35 – 5 644m2 (średnia powierzchnia wynosi 2 840m2)

Działki nabywane na powiększenie nieruchomości sąsiedniej stanowiły 2% ogółu transakcji przeprowadzonych na terenie miasta Kozienice. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 15  zł/m2 do 20zł/m2 (średnia cena wynosi 18zł/m2). Powierzchnie sprzedawanych nieruchomości mieściły się w przedziale 322 – 411m2 (średnia powierzchnia wynosi 367m2)

autor: Mariusz Nakoneczka  - rzeczoznawca majątkowy www.tuwycenisz.pl wycena nieruchomości w Kozienicach

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl


 

Analiza z roku: 2009 | 2010 | 2011
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości
Ilość analiz w serwisie: 94