PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Miasto Ryki, rok 2011
Ilość odsłon: 43386
Data dodania: 2012-03-19

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Informacja o stanie rynku nieruchomości w mieście Ryki w 2011r


Od stycznia do grudnia 2011 na terenie miasta Ryki odnotowano 37 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono), analizą nie objęto spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych.
Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości w Rykach oraz w miastach porównywalnych. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl) 
                          
Działki tzw. budowlane stanowiły 46% ogółu transakcji przeprowadzonych w mieście Ryki. Ceny sprzedaży nieruchomości ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 6zł/m2 do 111zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w Rykach w analizowanym okresie wynosiła 46zł/m2). Powierzchnie działek sprzedawanych w Rykach zawierały się w przedziale 64m2 do 12543 (średnia powierzchnia działki sprzedawanej w Rykach wynosi 2800m2) . Cena działki zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, jej parametrów użytkowych oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cenę maksymalną 111zł/m2 uzyskała nieruchomość o powierzchni 1435m2 położona przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków. Za cenę minimalną (6zł/m2) sprzedano działkę o powierzchni 3391m2 położoną w obrębie Julin.
 
                            
Nieruchomości zabudowane stanowiły 32% transakcji przeprowadzonych na terenie miasta Ryki. Ceny transakcyjne tego typu nieruchomości w Rykach wahały się od 30 000zł do 530 000zł. (cena średnia zabudowanej nieruchomości w mieście Ryki wynosi 247 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 217 m2 – 10232 m2 (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanej sprzedawanej w mieście Ryki wynosiła 2312m2). Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działki. Cenę maksymalną wynoszącą 530 000zł uzyskała działka o powierzchni 958m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym.

                                 
Nieruchomości lokalowe tzw. mieszkania stanowiły 11% transakcji przeprowadzonych w analizowanym okresie na terenie miasta Ryki (analizą nie objęto spółdzielczych własnościowych praw do lokali). Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 2 617zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu do 3 238zł/m2 pu. (cena średnia mieszkania w Rykach to 2 962zł/m2). Powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych sprzedawanych w Rykach zawierały się w przedziale 29,22 do 62,7m2 (średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w Rykach wynosi 49,93m2) . Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, położenia na piętrze, standardu wykończenia, oraz stanu technicznego budynku. Nieruchomość która osiągnęła cenę maksymalną wynoszącą 3 238zł/m2 położona była przy ul. Kochanowskiego
                             
Niezabudowane nieruchomości rolne stanowiły 11% transakcji przeprowadzonych na terenie miasta Ryki . Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 12 500zł/ha do 29 508zł/ha (cena średnia to 18 653zł/ha). Powierzchnie nieruchomości zawierały się w przedziale 0,36ha do 3,05ha (średnia powierzchnia wynosi 1,55ha) . Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości i parametrów użytkowych działki.
     
autor: Mariusz Nakoneczka  - rzeczoznawca majątkowy - tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w Rykach

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2008 | 2010 | 2009 | 2011
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości