PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Stężyca, rok 2010
Ilość odsłon: 17450
Data dodania: 2010-12-03

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od października 2008 do marca 2010 na terenie gminy Stężyca odnotowano 61 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Stężyca oraz gmin sąsiednich m.in. gminy Ryki, gminy Dęblin, Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości w Puławach (www.tuKUPISZdom.pl)

 

Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

 

Najliczniejszą grupę transakcji na terenie gminy Stężyca stanowiły niezabudowane grunty rolne i leśne. Ceny nieruchomości w wahały się od 4 211zł/ha do 25 974zł/ha (średnia cena 10 739zł/ha). Powierzchnie sprzedanych nieruchomości rolnych i leśnych położonych na terenie gminy Stężyca mieściły się w przedziale 0,14 ha – 5,15ha (średnia powierzchnia to 1,54ha). Cena z końca przedziału dotyczyły nieruchomości rolnych z częścią przeznaczoną pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe. Cenę maksymalną osiągnęła nieruchomość o powierzchni 0,77ha położona we wsi Brzeziny – działka w części przyległej do drogi przeznaczona była pod zabudowę siedliskową.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Działki tzw. budowlane stanowiły 31% ogółu transakcji. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 6 zł/m2 do 58zł/m2 (średnia 26zł/m2). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 295 do 10 900m2 (średnia 2 141m2) . Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, jej kształtu, oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cenę maksymalną osiągnęła nieruchomość położona w miejscowości Długowola, cenę minimalną nieruchomość położona we wsi Piotrowice. Poza Długowolą najatrakcyjniejszą miejscowością była Stężyca – ceny działek budowlanych oscylowały w przedziale od 12 do 47zł/m2.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Nieruchomości zabudowane stanowiły 16% transakcji. Ceny nieruchomości mieściły się w przedziale 7 968 zł – 277 000zł ( średnia cena transakcyjna nieruchomości wynosiła 114 997zł), powierzchnie działek mieściły się w przedziale 311m2 – 2 623ha (średnia powierzchnia wynosi 1 152m2). Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, parametrów użytkowych budynków. Maksymalną cenę 277 000zł osiągnęła nieruchomość o powierzchni 1500m2 położona we wsi Długowola – nieruchomość zabudowana była budynkami gospodarczymi i domem mieszkalnym.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Gospodarstwa rolne stanowiły 11% transakcji. Ceny nieruchomości mieściły się w przedziale 22 000 zł – 1 771 990zł ( średnia cena transakcyjna nieruchomości wynosiła 312 112zł), powierzchnie nieruchomości mieściły się w przedziale 0,38ha – 11,02ha (średnia powierzchnia wynosi 3,54ha). Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od parametrów użytkowych budynków, położenia, poziomu kultury rolnej budynków. Maksymalną cenę osiągnęła nieruchomość o powierzchni 9,93ha , cenę minimalną nieruchomość o powierzchni 1,47ha położona we wsi Paprotnia.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Stężyca

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2008 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości