PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Tczów, rok 2010
Ilość odsłon: 11122
Data dodania: 2012-02-06

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od stycznia 2010 do grudnia 2010 na terenie gminy Tczów odnotowano 21 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną odbiegającą od cen przeciętnych odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Tczów oraz gmin sąsiednich: gminy Zwoleń, gminy Kazanów, gminy Skaryszew, gminy Gózd. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)

 

 
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

 

Niezabudowane nieruchomości rolne stanowiły 76% przeprowadzonych transakcji. Ceny transakcyjne niezabudowanych nieruchomości rolnych na terenie gminy Tczów wahały się od 5 556zł/ha do 23 684zł/ha. (średnia cena gruntów rolnych w gminie Tczów wynosiła 11 715zł/ha). Powierzchnie terenów rolnych mieściły się w przedziale 0,03ha – 5,47ha.(średnia powierzchnia nieruchomości rolnych sprzedawanych na terenie gminy Tczów wynosiła 1,38ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, przeznaczenia w planie miejscowym, kształtu i ilości nabywanych działek, klasy gruntu, oraz poziomu kultury rolnej. Cenę maksymalną uzyskała nieruchomość o powierzchni 0,19ha położona w obrębie Tynica. Cenę minimalną osiągnęła nieruchomość o powierzchni 0,72 ha położona w obrębie Tczów Średni.

 

 
Rozkład cen wg powierzchni nieruchomości

 

Gospodarstwa rolne i działki zabudowane w gminie Tczów stanowiły 14% transakcji. Ceny transakcyjne nieruchomości zabudowanych wahały się od 10 000zł 1 567 700zł. (cena średnia nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Tczów wynosiła 575 900zł). Powierzchnie sprzedawanych nieruchomości mieściły się w przedziale 889 m2 – 0,5498ha. (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanych na sprzedawanych na terenie gminy Tczów wynosiła 3200m2). Transakcje dotyczyły zarówno działek z budynkami mieszkalnymi jak i gospodarstw rolnych z budynkami gospodarczymi, oraz obiektów niemieszkalnych. Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działek.

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Działki przeznaczone pod zabudowę stanowiły 10 % wszystkich transakcji przeprowadzonych w gminie Tczów. Ceny sprzedaży działek budowlanych na terenie gminy Tczów ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 5zł/m2 do 6,50zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w sprzedanej w badanym okresie w gminie Tczów wynosiła 5,75zł/m2). Powierzchnie działek budowlanych sprzedawanych w gminie Tczów zawierały się w przedziale 1 409 - 2321m2 (średnia powierzchnia wynosiła 1 865m2) . Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, kształtu działki, oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej.

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy

Analiza z roku: 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości
Ilość analiz w serwisie: 94