PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Lipsko, rok 2010
Ilość odsłon: 11940
Data dodania: 2012-02-28

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Informacja o stanie rynku nieruchomości z terenu  miasta i gminy Lipsko

Od stycznia 2010 do kwietnia 2011 na terenie miasta i gminy Lipsko odnotowano 89 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą od cen przeciętnych odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości w mieście i gminie Lipsko oraz na terenie gmin sąsiednich: Chotcza, Ciepielów, Sienno, Solec nad Wisłą, Rzeczniów. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)  

        

Najliczniejszą grupę transakcji na terenie miasta i gminy Lipsko ( 49%) stanowiły niezabudowane grunty rolne . Ceny transakcyjne gruntów rolnych wahały się od 4854zł/ha do 67 664zł/ha. (cena średnia gruntów rolnych w gminie i mieście Lipsko wynosi 14 639zł/ha). Powierzchnie nabywanych nieruchomości rolnych mieściły się w przedziale 0,1ha – 6,2ha.(średnia powierzchnia gruntów rolnych w gminie i mieście Lipsko wynosiła 1,56ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia działek, możliwości wykorzystania części nieruchomości na cele budowlane, kształtu i ilości nabywanych działek, oraz poziomu kultury rolnej. Cenę minimalną uzyskała nieruchomość o powierzchni 4,12ha położona w obrębie Długowola II, cenę maksymalną uzyskała działka o powierzchni 0,8414ha położona w obrębie Lipa Kępa.

Nieruchomości lokalowe (tzw. mieszkania) stanowiły 18% wszystkich transakcji (analiza nie obejmuje praw spółdzielczych). Ceny transakcyjne wahały się od 1 761zł/m2 do 2 800zł/m2. (średnia cena mieszkania w Lipsku wynosi – 2 143zł/m2). Powierzchnie nabywanych mieszkań mieściły się w przedziale 21,3m2 – 62,92m2 (średnia powierzchnia mieszkania w Lipsku wynosi  50m2). Ceny maksymalne dotyczyły nieruchomości po przeprowadzonych remontach położonych w atrakcyjnych lokalizacjach.

                 

Niezabudowane działki budowlane stanowiły 15% wszystkich transakcji przeprowadzonych na terenie miasta i gminy Lipsko. Ceny transakcyjne nieruchomości wahały się od 6,71 zł/m2 do 406zł/m2. (cena średnia działki w mieście i gminie Lipsko wynosi 103zł/m2). Powierzchnie nabywanych nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieściły się w przedziale 255m2 – 7832m2. (średnia powierzchnia działki w mieście i gminie Lipsko wynosi 2143m2). Cenę maksymalną uzyskała nieruchomość przeznaczona pod cele komercyjny.. Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, parametrów użytkowych,  powierzchni nieruchomości i tzw. ,,uzbrojenia”. W tej grupie występowały nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i siedliskową oraz pod zabudowę komercyjną  - te ostatnie uzyskiwały najwyższe ceny jednostkowe.

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiły 13% transakcji dokonanych w mieście i gminie Lipsko. Ceny transakcyjne ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 15 000zł do 3 000 000zł (cena średnia zabudowanej nieruchomości w mieście i gminie Lipsko wynosiła 383 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 433m2 – 14,87ha. Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia i parametrów użytkowych głównych budynków . Najniższe ceny dotyczyły działek zabudowanych budynkami drewnianymi przeznaczonymi do remontu lub wyburzenia. Cenę maksymalną uzyskała nieruchomość o charakterze komercyjnym.

Transakcje ,,inne” stanowiły 4% wszystkich transakcji przeprowadzonych na terenie miasta i gminy Lipsko. Grupa ta obejmuje w większości działki nabywane na powiększenie nieruchomości przyległej. Średnia cena nieruchomości w przeliczeniu na 1m2 powierzchni wynosiła 82zł. Średnia powierzchnia to 62m2. 

Garaże  stanowiły 1% transakcji przeprowadzonych w mieście i gminie Lipsko. Średnia garażu w Lipsku wynosiła  
12 000zł. 

 

autor: Mariusz Nakoneczka  - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931  - wycena nieruchomości w gminie Lipsko

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

 

 

 

 

Analiza z roku: 2008 | 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości