PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Sienno, rok 2008
Ilość odsłon: 10439
Data dodania: 2010-11-26

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od stycznia do grudnia 2008 na terenie gminy Sienno odnotowano 65 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Sienno oraz gmin sąsiednich m.in. gminy Lipsko, gminy Ciepielów. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Puławskiego Biura Nieruchomości (www.tuKUPISZdom.pl)

 

Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości, Sienno

 

Najliczniejszą grupę transakcji na terenie gminy Sienno stanowiły niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele rolne z ewentualną częścią siedliskową – stanowiły one 79% wszystkich umów kupna-sprzedaży na lokalnym rynku nieruchomości. Ceny transakcyjne uzyskiwane za w/w nieruchomości wahały się od 3 509zł/ha do 30 414zł/ha (średnia 9 255zł/ha). Powierzchnie nieruchomości wahały się w przedziale 0,267,12ha (średnia powierzchnia – 1,6080ha) Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości, wielkości części przeznaczonej pod zabudowę, atrakcyjności (uzbrojenie, poziom kultury rolnej, otoczenie itp.) i jej wielkości.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego, Sienno

 

 

 

Rozkład transakcji wg ceny 1ha i powierzchni działki
Rozkład transakcji wg ceny 1ha i powierzchni działki, Sienno

 

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiły 8% ogółu transakcji. Grupa ta obejmowała domy znajdujące się w różnym stanie technicznym i standardzie wykończenia. Powierzchnie działek wahały się od 379m2 do 5 700m2 (średnia powierzchnia działki wynosiła 2 601m2). Ceny uzyskiwane za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, położone na terenie gminy Sienno mieściły się w przedziale 30 000zł 117 000zł (średnia cena nieruchomości wynosiła 74 400zł). Powierzchnie domów mieściły się w przedziale 30m272m2 (średnia powierzchnia domu wynosiła 55,4m2). Ceny nieruchomości w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wahały się od 903 zł/m2 do 1 800zł/m2 (średnia cena nieruchomości - 1 314 zł/m2). Cena transakcyjna w/w nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, parametrów techniczno-użytkowych budynków (stan techniczny, standard wykończenia , itp..) oraz atrakcyjności działki (wielkość, zagospodarowanie, otoczenie itp..)

Gospodarstwa rolne stanowiły 8% wszystkich transakcji. Ceny nieruchomości w wahały się od 46 000 zł do 200 000zł (średnia cena 102 600zł). Powierzchnie gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Sienno mieściły się w przedziale 1,7 ha – 13,29ha (średnia powierzchnia to 4,89ha). Cena nieruchomości w przeliczeniu na 1ha powierzchni wahała się od 15 049zl/ha do 63 218zl/ha (średnia cena 29 817zł/ha). Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, oraz ilości i parametrów techniczno-użytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego, Sienno

 

Niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub siedliskową stanowiły 2 % transakcji. Średnia cena transakcyjna 1m2 powierzchni działki wynosiła 3 zł.

Nieruchomości inne stanowiły 3% wszystkich transakcji – były to działki zabudowane obiektami zlewni mleka i budynkami gospodarczymi. Średnia cena transakcyjna wynosiła 7 900, natomiast średnia powierzchnia działki to 1 100m2.

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Sienno

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2008
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości