PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Miasto Pionki, rok 2011
Ilość odsłon: 22786
Data dodania: 2012-02-23

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Informacja o stanie rynku nieruchomości w mieście Pionki w 2011r


Od stycznia do grudnia 2011 na terenie miasta Pionki odnotowano 78 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości w Pionkach oraz w miastach porównywalnych. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl) 

                                          Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

                                    
 
Nieruchomości lokalowe tzw. mieszkania stanowiły 39% transakcji przeprowadzonych w analizowanym okresie na terenie miasta Pionki (analizą nie objęto spółdzielczych własnościowych praw do lokali). Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 1 431zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu do 2 702zł/m2 pu. (cena średnia mieszkania w Pionkach to 1 969zł/m2). Powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych sprzedawanych w Pionkach zawierały się w przedziale 34,6 do 92m2 (średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w Pionkach to 49m2) . Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, położenia na piętrze, standardu wykończenia, oraz stanu technicznego budynku. Nieruchomość która osiągnęła cenę minimalną ( 1431zł/m2) położona była przy ul. Leśnej. Nieruchomość która osiągnęła cenę maksymalną wynoszącą 2 702zł/m2 położona była przy ul. Jodłowej.

Rozkład transakcji wg ceny 1m2 i powierzchni lokalu


      
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

                                      

Garaże sprzedawane w mieście Pionki stanowiły 17% ogółu transakcji. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 7000 zł do 15 000zł (średnia cena garażu w Pionkach wynosi 10 300zł).

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi stanowiły 15% transakcji przeprowadzonych na terenie miasta Pionki. Ceny transakcyjne tego typu nieruchomości w Pionkach wahały się od 60 000zł do 440 000zł. (cena średnia zabudowanej nieruchomości w mieście Pionki wynosi 189 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 262 m2 – 2417m2 (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym sprzedawanej w mieście Pionki wynosiła 923m2). Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działki. Cenę maksymalną wynoszącą 440 000zł uzyskała działka o powierzchni 2 417m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 2003r.

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego


                                  

Działki tzw. budowlane stanowiły 14% ogółu transakcji  w mieście Pionki. Ceny sprzedaży nieruchomości ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 31zł/m2 do 124zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w Pionkach wynosi 61zł/m2). Powierzchnie działek sprzedawanych w Pionkach zawierały się w przedziale 511m2 do 1569 (średnia powierzchnia działki sprzedawanej w Pionkach wynosi 1014m2) . Cena działki zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, jej parametrów użytkowych oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cenę maksymalną 124zł/m2 uzyskała nieruchomość o powierzchni 849m2 położona przy ul. Kochanowskiego. Za cenę minimalną (31zł/m2) sprzedano działkę o powierzchni 1569m2 położoną przy ul. Kościuszki.
 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

                                      

Nieruchomości komercyjne stanowiły 10% transakcji przeprowadzonych na terenie miasta Pionki. Ceny transakcyjne nieruchomości zabudowanych obiektami komercyjnymi wahały się od 70 000zł do 1 414 000 zł. (cena średnia zabudowanej nieruchomości komercyjnej w mieście Pionki wynosi 275 000zł). Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach w szczególności ich powierzchni, oraz wielkości działki. Część  transakcji dotyczyła umów kupna sprzedaży w których cena zawierała podatek VAT.

Nieruchomości ,,inne” stanowiły 5% ogółu transakcji przeprowadzonych na terenie miasta Pionki. W grupie tej znajdują się działki nabywane na cel publiczny, oraz na powiększenie Nieruchomości sąsiedniej. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 10,60  zł/m2 do 60zł/m2 (średnia cena wynosi 31zł/m2). Powierzchnie sprzedawanych nieruchomości mieściły się w przedziale 25 – 232m2 (średnia powierzchnia wynosi 124m2)


autor: Mariusz Nakoneczka  - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 -  wycena nieruchomości w Pionkach

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości