PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Garbatka Letnisko, rok 2010
Ilość odsłon: 15499
Data dodania: 2012-02-06

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od kwietnia 2009 do grudnia 2010 na terenie gminy Garbatka Letnisko odnotowano 58 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Garbatka Letnisko oraz gmin sąsiednich: Policzna, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)

 

 
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

 

Najliczniejszą grupę transakcji ( 39%) stanowiły niezabudowane grunty rolne. Ceny transakcyjne gruntów rolnych wahały się od 5 000zł/ha do 42 945zł/ha. (cena średnia gruntów rolnych w gminie Garbatka Letnisko wynosi 15 997zł/ha). Powierzchnie nabywanych nieruchomości rolnych mieściły się w przedziale 0,18ha – 5,45ha.(średnia powierzchnia gruntów rolnych w gminie Garbatka Letnisko wynosiła 1,84ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia działek, możliwości wykorzystania części nieruchomości na cele budowlane, kształtu i ilości nabywanych działek, oraz poziomu kultury rolnej.

 

 
Rozkład cen wg powierzchni nieruchomości

 

 

 
Rozkład transakcji wg ceny 1m2 i powierzchni lokalu

 

Działki zabudowane domami mieszkalnymi stanowiły 31 % ogółu transakcji. Ceny sprzedaży nieruchomości z domami ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 32 000zł do 312 000 (średnia cena działki zabudowanej domem mieszkalnym w gminie Garbatka Letnisko wynosi 150 000zł). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 674 do 4 400m2 (średnia powierzchnia działki zabudowanej domem w gminie Garbatka Letnisko wynosi 2 023m2). Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działki. Cenę maksymalną uzyskała działka o powierzchni 3900m2 położona w obrębie Garbatka Północ.

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Działki tzw. budowlane stanowiły 19 % ogółu transakcji. Ceny działek w gminie Garbatka Letnisko przeznaczonych pod budownictwo wahały się od 5zł/m2 do 118zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w gminie Garbatka Letnisko wynosi 35zł/m2). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 343 do 6 993m2 (średnia powierzchnia działki budowlanej w gminie Garbatka Letnisko wynosi 2138m2). Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, parametrów użytkowych działki, oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena maksymalna dotyczy nieruchomości o powierzchni 1600m2 położonej w Garbatce Letnisko – w części leśnej.

 

 
Rozkład cen wg powierzchni nieruchomości

 

Nieruchomości tzw. "inne" stanowiły 5% transakcji. Grupę tę stanowiły między innymi nieruchomości nabywane na cel publiczny, oraz na powiększenie działki sąsiedniej. Średnia cena w tej kategorii wynosiła 28zł/m2, natomiast średnia powierzchnia – 641m2.

Mieszkania stanowiły 3% transakcji przeprowadzonych w gminie Garbatka Letnisko. Średnia cena mieszkania w Garbatce Letnisko wynosiła 1 974zł/m2, natomiast średnia powierzchnia mieszkania – 41m2.

Gospodarstwa rolne stanowiły 3% transakcji przeprowadzonych w gminie Garbatka Letnisko. Średnia cena gospodarstwa rolnego w gminie Garbatka Letnisko wynosiła 35 000zł, natomiast średnia jego powierzchnia to. 1,45ha. Transakcje dotyczyły gospodarstw z budynkami wymagającymi znacznych nakładów remontowych

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Garbatka Letnisko

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości