PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Gmina Ciepielów, rok 2011
Ilość odsłon: 40424
Data dodania: 2012-03-21

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Informacja o stanie rynku nieruchomości w gminie Ciepielów


Od stycznia do grudnia 2011 na terenie gminy Ciepielów odnotowano 45 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Ciepielów oraz gmin sąsiednich: Chotcza, Iłża, Kazanów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Zwoleń.  Informacje zebrane podczas analizy były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości oferowanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości w Puławach (www.tuKUPISZdom.pl) 

                                
Niezabudowane grunty rolne  stanowiły 79% wszystkich transakcji przeprowadzonych na terenie gminy Ciepielów. Ceny transakcyjne niezabudowanych gruntów rolnych wahały się od 4 202zł/ha do 22482zł/ha. (cena średnia – 10 970zł/ha). Powierzchnie nabywanych nieruchomości rolnych mieściły się w przedziale 0,19ha – 4,31ha.(średnia powierzchnia gruntów rolnych to 1,6ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości kształtu i ilości nabywanych działek, klasy gruntu, oraz poziomu kultury rolnej.

                                                                                                       
                                      

Gospodarstwa rolne i działki zabudowane budynkami mieszkalnymi  stanowiły 11% transakcji. Ceny transakcyjne tego rodzaju nieruchomości wahały się od 30 000zł do 152 000zł. (cena średnia 77 600zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 2400 m2 – 4,98ha (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanej wynosiła 1,65ha). Transakcje dotyczyły zarówno działek z budynkami mieszkalnymi jak i gospodarstw rolnych. Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działki. Cenę  maksymalną uzyskała nieruchomość o powierzchni 700m2 położona w Ciepielowie.

                                
Działki tzw. budowlane stanowiły 4% ogółu transakcji. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 4 zł/m2 do 10,70zł/m2 (średnia 7,50zł/m2). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 405 do 771m2 (średnia 588m2) . Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, jej kształtu, oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena maksymalna dotyczy nieruchomości o powierzchni 771m2 położonej w Ciepielowie.

Działki zabudowane budynkami o przeznaczeniu komercyjnym stanowiły 4% ogółu transakcji. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 416 200 zł do 600 000zł (średnia 508 100zł). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 5 109 do 6 628m2 (średnia 5869m2) . Cena zależała przede wszystkim od parametrów użytkowych budynków

Nieruchomości lokalowe tzw. mieszkania stanowiły 2% ogółu transakcji. Średnia cena sprzedaży wynosiła 1 801zł/m2.  Średnia powierzchnia użytkowa to 41,15m2.


autor: Mariusz Nakoneczka  - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 – Wycena nieruchomości Ciepielów

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2009 | 2010 | 2011
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości
Ilość analiz w serwisie: 94