PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Gmina Ułęż, rok 2010
Ilość odsłon: 39551
Data dodania: 2012-03-20

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Informacja o stanie rynku nieruchomości w gminie Ułęż w  2010r


Od stycznia  do grudnia 2010 na terenie gminy Ułęż odnotowano 35 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono).
Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Ułęż oraz gmin sąsiednich: gminy Ryki, gminy Nowodwór, gminy Żyrzyn, gminy Baranów.  Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)

                                  

Niezabudowane grunty rolne  stanowiły 69% wszystkich transakcji przeprowadzonych na terenie gminy Ulęż. Ceny transakcyjne gruntów rolnych na terenie gminy Ułęż wahały się od 6599zł/ha do 19231zł/ha. (cena średnia – 8 793zł/ha). Powierzchnie nabywanych nieruchomości rolnych w gminie Ułęż mieściły się w przedziale 0,13ha – 3,33ha.(średnia powierzchnia gruntów rolnych nabywanych w gminie Ułęż wynosi 1,27ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, przeznaczenia w planie miejscowym, kształtu i ilości nabywanych działek, klasy gruntu, oraz poziomu kultury rolnej.Cenę minimalną (6599 zł/ha) uzyskał grunt rolny o powierzchni 1,47 ha położony we wsi Ledno Ruskie
                                           
Gospodarstwa rolne i działki zabudowane stanowiły 20% transakcji. Ceny transakcyjne działek zabudowanych na terenie gminy Ułęż wahały się od 30 000zł do 167 000zł. (cena średnia zabudowanej nieruchomości na terenie gminy Ułęż wynosi 103 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 800m2 – 1,77ha (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanej w gminie Ułęż wynosiła 0,62ha). Transakcje dotyczyły zarówno działek z budynkami mieszkalnymi jak i gospodarstw rolnych  z budynkami gospodarczymi. Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działki. Cenę maksymalną uzyskała działka o powierzchni 1,77ha położona w obrębie Ułęż.

                                                                
Działki przeznaczone pod zabudowę stanowiły 11 % ogółu transakcji. Ceny sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę położonych na terenie gminy Ułęż wahały się od 7zł/m2 do 40zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w gminie Ułęż wynosiła 20zł/m2). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 43 do 60 700m2 (średnia powierzchnia działki budowlanej w gminie Ułęż wynosi 6186m2) . Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, kształtu działki, oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena maksymalna dotyczy nieruchomości o powierzchni 500m2 położonej w obrębie Sobieszyn. Cenę minimalną osiągnęła działka o powierzchni 4280m2 położona w obrębie Białki Dolne.
                                 

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Ułęż

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości