PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Gmina Kozienice, rok 2010
Ilość odsłon: 23462
Data dodania: 2012-02-22

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Informacja o stanie rynku nieruchomości w gminie Kozienice w 2010roku

Od października 2009  do grudnia 2010 na terenie gminy Kozienice odnotowano 121 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Kozienice oraz gmin sąsiednich: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Magnuszew, Pionki, Sieciechów.  Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)  

Działki przeznaczone pod zabudowę stanowiły 39 % ogółu transakcji. Ceny sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę położonych na terenie gminy Kozienice wahały się od 7zł/m2 do 162zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w gminie Kozienice wynosiła 40zł/m2). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 61 do 7043m2 (średnia powierzchnia działki budowlanej w gminie Kozienice wynosi 1 527m2) . Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, kształtu działki, oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cena maksymalna dotyczy nieruchomości o powierzchni 648m2 położonej w obrębie Aleksandrówka. Cenę minimalną osiągnęła działka o powierzchni 4200m2 położona w obrębie Łuczynów.                                                                       

Niezabudowane grunty rolne  stanowiły 34% wszystkich transakcji przeprowadzonych na terenie gminy Kozienice. Ceny transakcyjne gruntów rolnych na terenie gminy Kozienice wahały się od 7 114zł/ha do 48 387zł/ha. (cena średnia – 19 550zł/ha). Powierzchnie nabywanych nieruchomości rolnych w gminie Kozienice mieściły się w przedziale 0,04ha – 5,860ha.(średnia powierzchnia gruntów rolnych nabywanych w gminie Kozienice wynosi 0,93ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, przeznaczenia w planie miejscowym, kształtu i ilości nabywanych działek, klasy gruntu, oraz poziomu kultury rolnej. Cenę maksymalną (48 387zł/ha) uzyskała działka położona w obrębie Holendry Kuźmińskie. Cenę minimalną (7 143 zł/ha) uzyskał grunt rolny o powierzchni 0,7 ha położony we wsi Chinów                            

 

Gospodarstwa rolne i działki zabudowane stanowiły 18% transakcji. Ceny transakcyjne działek zabudowanych na terenie gminy Kozienice wahały się od 15 600zł do 245 000zł. (cena średnia zabudowanej nieruchomości na terenie gminy Kozienice wynosi 107 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 552m2 – 6,79ha (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanej w gminie Kozienice wynosiła 0,64ha). Transakcje dotyczyły zarówno działek z budynkami mieszkalnymi jak i gospodarstw rolnych  z budynkami gospodarczymi, oraz działek z budynkami letniskowymi. Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działki. Cenę maksymalną uzyskała działka o powierzchni 839m2 zabudowana domem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym – nieruchomość położona wyła w obrębie Chinów. 

 

Nieruchomości nabywane na cel publiczny stanowiły 9% ogółu transakcji przeprowadzonych w gminie Kozienice. Ceny nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 0,20zł/m2 do 80zł/m2 (średnia cena sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny wynosiła 23zł/m2). Powierzchnie nieruchomości zawierały się w przedziale 1 – 724m2 (średnia powierzchnia to 176m2).


autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Kozienice

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

 

 

 

 

Analiza z roku: 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości
Ilość analiz w serwisie: 94