PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Gmina Opole Lubelskie, rok 2010
Ilość odsłon: 15930
Data dodania: 2011-08-08

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od maja 2009 do maja 2010 na terenie gminy Opole Lubelskie odnotowano 80 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Opole Lubelskie oraz gmin sąsiednich : Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Poniatowa, Urzędów. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR w Puławach (www.tuKUPISZdom.pl)

 

 
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

 

Niezabudowane grunty rolne stanowiły 62% transakcji przeprowadzonych na terenie gminy Opole Lubelskie. Ceny transakcyjne gruntów rolnych na terenie gminy Opole Lubelskie wahały się od 4 227zł/ha do 45 143zł/ha. (cena średnia gruntów rolnych w gminie Opole Lubelskie wynosi 12 500zł/ha). Powierzchnie nabywanych nieruchomości rolnych mieściły się w przedziale 0,05ha – 9,03ha.(średnia powierzchnia gruntów rolnych w gminie Opole Lubelskie wynosi 0,93ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, przeznaczenia w planie miejscowym, kształtu i ilości nabywanych działek, klasy gruntu, oraz poziomu kultury rolnej. Cenę maksymalną (45 143zł/ha) uzyskała nieruchomość położona w miejscowości Góry Kluczkowickie której część przeznaczona była pod zabudowę. Cenę minimalną (4 227zł/ha) zapłacono za działkę rolną o powierzchni 0,22ha położoną we wsi Ruda Godowska

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

 

 
Rozkład cen wg powierzchni nieruchomości

 

Gospodarstwa rolne i działki zabudowane stanowiły 20% transakcji. Ceny transakcyjne działek zabudowanych w gminie Opole Lubelskie wahały się od 12 000zł do 850 000zł. (cena średnia nieruchomości zabudowanej na terenie gminy Opole Lubelskie wynosi 173 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 500m2 – 94,7ha (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanej w gminie Opole Lubelskie wynosiła 9,6ha). Transakcje dotyczyły zarówno działek z budynkami mieszkalnymi, gospodarstw rolnych z budynkami gospodarczymi, oraz nieruchomości przeznaczonych na cele komercyjne. Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości nieruchomości.

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Działki tzw. budowlane stanowiły 10% ogółu transakcji przeprowadzonych na terenie gminy Opole Lubelskie. Ceny sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 3zł/m2 do 31zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w gminie Opole Lubelskie wynosi 10zł/m2). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 700m2 do 4087m2 (średnia powierzchnia działki budowlanej w gminie Opole Lubelskie wynosi 2000m2) . Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, kształtu działki, oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cenę maksymalną (31 zł/m2) uzyskała działka o powierzchni 2 632m2 położona w obrębie Zajączków. Cenę minimalną zapłacono za nieruchomość o powierzchni 700m2 położoną we wsi Wrzelowiec.

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Nieruchomości lokalowe (mieszkania i lokale użytkowe) stanowiły 8% ogółu transakcji przeprowadzonych w gminie Opole Lubelskie. Ceny nieruchomości lokalowych sprzedanych na terenie gminy Opole Lubelskie mieściły się w przedziale 906zł/m2 pu. do 1 140zł/m2pu. (średnia cena sprzedaży nieruchomości lokalowych na terenie gminy Opole Lubelskie wynosiła 984zł/m2pu). Powierzchnie użytkowe nieruchomości zawierały się w przedziale 63 – 137m2 (średnia powierzchnia użytkowa nieruchomości lokalowej sprzedawanej na terenie gminy Opole Lubelskie to 83m2)

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Opole Lubelskie

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości