PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Gmina Policzna, rok 2010
Ilość odsłon: 14009
Data dodania: 2012-02-06

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od stycznia 2010 do grudnia 2010 na terenie gminy Policzna odnotowano 45 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną odbiegającą od cen przeciętnych odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Policzna oraz gmin sąsiednich: Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Pionki, Puławy, Przyłęk. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)

 

 
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

 

Niezabudowane nieruchomości rolne stanowiły 69% przeprowadzonych transakcji. Ceny transakcyjne niezabudowanych nieruchomości rolnych na terenie gminy Policzna wahały się od 5051zł/ha do 20101zł/ha. (średnia cena gruntów rolnych w gminie Policzna wynosi 9624zł/ha). Powierzchnie nieruchomości rolnych mieściły się w przedziale 0,07ha – 5,11ha.(średnia powierzchnia nieruchomości rolnych sprzedawanych na terenie gminy Policzna wynosi 2,49ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, przeznaczenia w planie miejscowym, kształtu i ilości nabywanych działek, klasy gruntu, oraz poziomu kultury rolnej. Cenę maksymalną uzyskała nieruchomość o powierzchni 3,98ha położona w obrębie Policzna. Cenę minimalną osiągnęła nieruchomość o powierzchni 2,97 ha położona w obrębie Łuczynów.

 

 
Rozkład cen wg powierzchni nieruchomości

 

Gospodarstwa rolne i działki zabudowane na terenie gminy Policzna stanowiły 27% transakcji. Ceny transakcyjne nieruchomości zabudowanych wahały się od 14 640zł 463 000zł. (cena średnia nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Policzna wynosiła 117 000zł). Powierzchnie sprzedawanych nieruchomości mieściły się w przedziale 811 m2 – 7,52ha. (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanych wynosiła 2,15ha). Transakcje dotyczyły zarówno działek z budynkami mieszkalnymi jak i gospodarstw rolnych z budynkami gospodarczymi, oraz obiektów niemieszkalnych. Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działek. Cena maksymalna dotyczy nieruchomości o powierzchni 1,22ha położonej w obrębie Czarnolas.

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Policzna

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości