PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Kazimierz Dolny, rok 2010
Ilość odsłon: 22539
Data dodania: 2010-12-06

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od maja 2009 lutego 2010 na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny odnotowano 40 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Z w/w transakcji na teren miasta Kazimierz Dolny przypada 24 transakcje, pozostałe 16 dotyczą terenu gminy Kazimierz Dolny.
Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny oraz miast i miejscowości porównywalnych. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości w Puławach (www.tuKUPISZdom.pl)

 

Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

 

Najliczniejszą grupę transakcji na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny stanowiły niezabudowane nieruchomości rolne i rolne z częścią przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniowo-siedliskową. Ceny nieruchomości w przeliczeniu na 1ha powierzchni wahały się od 14 504zł do 595 238zł (średnia cena 164 362zł/ha). Powierzchnie nieruchomości mieściły się w przedziale 0,0228ha – 2,3ha (średnia powierzchnia 0,6475ha). Cena średnia 1ha gruntów położonych w obrębie miasta Kazimierz Dolny wynosiła 238 000zł przy średniej powierzchni nieruchomości 0,55ha, natomiast na terenie gminy Kazimierz Dolny średnia cena 1 ha wynosiła ,,jedynie” 58 000zł przy średniej powierzchni 0,8ha. Cena transakcyjna nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, wielkości powierzchni przeznaczonej pod budownictwo, parametrów użytkowych nieruchomości. Najwyższe ceny uzyskiwały nieruchomości położone w Kazimierzu Dolnym i najbliższej okolicy. Cenę najwyższą na terenie gminy Kazimierz (141 667zł/ha) uzyskała nieruchomość o powierzchni 0,3002ha położona w Rzeczycy, cenę najniższą ( 14 504zł/ha) nieruchomość o powierzchni 1,31ha położona w obrębie Rzeczyca Kolonia.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi stanowiły 24% ogółu transakcji. Grupa ta obejmowała domy znajdujące się w różnym stanie technicznym i standardzie wykończenia. Powierzchnie działek wahały się od 500m2 do 8005m2 (średnia powierzchnia działki wynosiła 3 122m2). Ceny uzyskiwane za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, położone na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny mieściły się w przedziale 30 000zł – 1 600 000zł (średnia cena nieruchomości wynosiła 353 135zł). Najwyższe ceny uzyskiwały działki zabudowane budynkami mieszkalnymi położone na terenie miasta Kazimierz Dolny. Cenę maksymalną osiągnęła nieruchomość o powierzchni 6 569m2 położona w Kazimierzu Dolnym zabudowana budynkiem mieszkalnym krytym gontem drewnianym (transakcja dotyczyła udziału ½ ). Cenę minimalną osiągnęła nieruchomość o powierzchni 668m2 położona w obrębie Wierzchoniów zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym znajdującym się w złym stanie technicznym. Cena transakcyjna w/w nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, parametrów techniczno-użytkowych budynków (stan techniczny, standard wykończenia , itp..) oraz atrakcyjności działki (wielkość, zagospodarowanie, otoczenie itp..)

Trzecią co do ilości transakcji grupą były niezabudowane nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i siedliskowe – stanowiły one 13 % wszystkich umów kupna-sprzedaży na lokalnym rynku nieruchomości. Ceny transakcyjne uzyskiwane za w/w nieruchomości wahały się od 69zł/m2 do 597zł/m2 (średnia 210zł/m2). Powierzchnie działek wahały się w przedziale 409m2 – 3294m2 (średnia 1719m2). Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości, atrakcyjności działki (uzbrojenie, zagospodarowanie, otoczenie itp.) i jej wielkości. Najniższą cenę (69zł/m2) uzyskała działka o powierzchni 1167m2 położona w Bochotnicy będąca w użytkowaniu wieczystym.

Gospodarstwa rolne stanowiły 3% wszystkich transakcji. Średnia cena w przeliczeniu na 1ha wynosiła 378 330zł. Przy średniej powierzchni 5,63ha. Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, powierzchni gruntów rolnych, oraz ilości i parametrów techniczno-użytkowych budynków mieszkalnych. Cenę maksymalną osiągnęła nieruchomość położona na terenie miasta Kazimierz Dolny.

Nieruchomości lokalowe stanowiły 3% wszystkich transakcji. Średnia cena w przeliczeniu na 1m2 wynosiła 3 198zł. przy średniej powierzchni 44m2. Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, powierzchni lokalu, oraz parametrów budynku i lokalu. Cenę maksymalną osiągnęła nieruchomość położona na terenie miasta Kazimierz Dolny przy ul. Szkolnej.

Nieruchomości komercyjne stanowiły 3% wszystkich transakcji. Średnia cena w przeliczeniu na 1m2 wynosiła 6 434zł. przy średniej powierzchni 32m2. Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, powierzchni lokalu, oraz parametrów budynku i lokalu. Cenę maksymalną osiągnęła nieruchomość położona na terenie miasta Kazimierz Dolny przy ul. Puławskiej.

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy www.firmaemar.pl

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości