PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Nałęczów, rok 2010
Ilość odsłon: 26223
Data dodania: 2012-04-03

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Informacja o stanie rynku nieruchomości w mieście i gminie Nałęczów


W okresie od stycznia  do grudnia 2010 na terenie miasta i gminy Nałęczów odnotowano 37  transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono).
Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nałęczów oraz gmin sąsiednich m.in. gmin: Garbów, Jastków, Kurów, Markuszów, Wąwolnica, Wojciechów. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)

                           
Niezabudowane grunty rolne i leśne stanowiły 52% wszystkich transakcji przeprowadzonych w gminie Nałęczów.  Ceny nieruchomości w wahały się od 4 444zł/ha do 83 140zł/ha (średnia cena 28 260zł/ha). Powierzchnie sprzedanych nieruchomości rolnych i leśnych położonych na terenie gminy Nałęczów mieściły się w przedziale 0,14 ha – 4,38ha (średnia powierzchnia wynosi 1,35ha). Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, powierzchni gruntu przeznaczonego pod zabudowę, parametrów użytkowych nieruchomości, oraz poziomu kultury rolnej. Cenę maksymalną uzyskała działka o powierzchni 1,72ha położona w obrębie Charz A. Cenę minimalną zapłacono za nieruchomość rolną o powierzchni 0,63ha położoną w obrębie Bochotnica Kolonia.
                              
Drugą pod względem liczebności grupę transakcji (22%) na terenie miasta i gminy Nałęczów stanowiły niezabudowane nieruchomości przeznaczone pod zabudowę . Ceny transakcyjne uzyskiwane za w/w nieruchomości wahały się od 7,50 zł/m2 do 332zł/m2 (cena średnia 209zł/m2). Ceny z początku przedziału dotyczyły nieruchomości położonych poza terenem miasta Nałęczów. Powierzchnie nieruchomości wahały się od 400m2 – 6 100m2 (średnia powierzchnia – 2 807m2)  Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości, wielkości działki, atrakcyjności (uzbrojenie, otoczenie itp.). Najwyższe ceny uzyskiwały działki położone w Nałęczowie
                                                      
Nieruchomości zabudowane stanowiły 20% transakcji przeprowadzonych na terenie miasta i gminy Nałęczów. Średnia cena transakcyjna nieruchomości wynosiła 349 000zł, a ceny transakcyjne wahały się w przedziale 20 215zł – 800 000zł. Powierzchnie analizowanych nieruchomości mieściły się w przedziale 90 – 5982m2 (średnia powierzchnia działki to 2 721m2). Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia i parametrów użytkowych budynku mieszkalnego, oraz wielkości działki. Najwyższe ceny uzyskiwały nieruchomości położone w Nałęczowie.

                                            

Czwartą pod względem liczebności grupę transakcji (4%) na terenie miasta i gminy Nałęczów stanowiły nieruchomości lokalowe tzw. mieszkania ( Ceny transakcyjne uzyskiwane za w/w nieruchomości wahały się od 1 814 zł/m2 do 4 577zł/m2 (średnia 3 196zł/m2). Powierzchnie nieruchomości wahały się od 57,90 – 84.  Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości, położenia na piętrze, oraz parametrów lokalu mieszkalnego Najwyższe ceny uzyskiwały mieszkania położone w Nałęczowie

Nieruchomości nabywane na cel publiczny stanowiły 2% transakcji - dnotowano tylko jedna transakcję – działka o powierzchni 1011m2 uzyskała cenę 10zł/m2

autor: Mariusz Nakoneczka  - rzeczoznawca majątkowy www.firmaemar.pl

wycena nieruchomości w Nałęczowie

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości