PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Gniewoszów, rok 2008
Ilość odsłon: 4239
Data dodania: 2010-11-26

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od stycznia do grudnia 2008 na terenie gminy Gniewoszów odnotowano 37 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono).

 

Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości, Gniewoszów

 

 

Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiły 11% wszystkich transakcji. Ceny transakcyjne wahały się od 30 000 do 100 000 zł . (średnia 56 250zł). Powierzchnie działek wahały się od 272m2 do 4900m2 (średnia 2 399m2). Najatrakcyjniejszą miejscowością jest Gniewoszów – tu odnotowano transakcję o maksymalnej cenie. Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, atrakcyjności budynków (stan techniczny, standard wykończenia itp.), atrakcyjności działki (wielkość, zagospodarowanie, otoczenie itp.)

Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe stanowiły 14% wszystkich transakcji. Ceny transakcyjne w przeliczeniu na 1m2 działki wahały się od 5 do 25zł (średnia cena 12zł). Powierzchnie działek wahały się w przedziale 328m24427m2 (średnia 2 286 m2) Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości, atrakcyjności działki (uzbrojenie, zagospodarowanie, otoczenie itp.) i jej wielkości. Najwyższą cenę uzyskała nieruchomość położona w Gniewoszowie.

Działki o przeznaczeniu rolnym stanowiły 67% wszystkich transakcji. Ceny transakcyjne w przeliczeniu na 1ha wahały się od 3 571zł do 19 960zł (średnia cena 8 453zł). Łączne powierzchnie działek sprzedawanych w jednym akcie notarialnym wahały się od 0,11ha do 10,96ha. (średnia powierzchnia – 1,92ha). Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości klasy bonitacyjnej i atrakcyjności działki pod względem możliwości jej zabudowy w przyszłości. Cenę najwyższą osiągnęła nieruchomość położona w Gniewoszowie, cenę najniższą – położona w Sarnowie.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego, Gniewoszów

 

Zabudowane gospodarstwa rolne stanowiły 5% wszystkich transakcji. Nieruchomości poza niezabudowanymi gruntami ornymi, w części siedliskowej zabudowane były budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi (stodoły, obory, garaże itp..). Ceny transakcyjne w wahały się od 100 000 do 150 000 zł . (średnia 125 000zł). Powierzchnie nieruchomości wahały się od 1,57ha do 5,95ha (średnia 3,76ha). Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia, atrakcyjności budynków (stan techniczny, standard wykończenia itp.), powierzchni gospodarstwa, poziomu kultury rolnej. Cenę maksymalną uzyskała nieruchomość położona w miejscowości Borek.

Nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym stanowiły 3% wszystkich transakcji – odnotowano jedną transakcję nieruchomością tego typu. Działka zabudowana obiektem magazynowym położona była w Wysokim Kole, a nabywcę wyłoniono w drodze przetargu. Cena nieruchomości w przeliczeniu na 1m2 powierzchni działki wynosiła 75zł.

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Gniewoszów

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2008 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości