PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Lipsko, rok 2009
Ilość odsłon: 3024
Data dodania: 2011-08-08

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od października 2008 do września 2009 na terenie miasta i gminy Lipsko odnotowano 51 transakcje kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta i Gminy Lipsko oraz miast i miejscowości podobnych. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)

 

 
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

 

Niezabudowane grunty rolne stanowiły 37% wszystkich transakcji. Ceny transakcyjne nieruchomości rolnych na terenie miasta i gminy Lipsko wahały się od 5 291zł/ha do 29 592zł/ha. (cena średnia nieruchomości rolnej w mieście i gminie Lipsko wynosi 13 400zł/ha). Powierzchnie nabywanych nieruchomości rolnych mieściły się w przedziale 0,35ha – 9,49ha.(średnia powierzchnia gruntów rolnych w mieście i gminie Lipsko to 1,94ha). Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości oraz możliwości przekształcenia lub wykorzystania części działki na cele budowlane

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Nieruchomości zabudowane stanowiły 35% transakcji z terenu miasta i gminy Lipsko. Ceny transakcyjne wahały się od 30 000zł do 700 000zł. (cena średnia zabudowanej nieruchomości w mieście i gminie Lipsko wynosi 200 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 356m2 – 3,88ha (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanej wynosiła 0,96ha). Transakcje dotyczyły zarówno działek z budynkami mieszkalnymi, gospodarstw rolnych jak i działek z budynkami o charakterze magazynowo-biurowo-produkcyjnym. Cena transakcyjna zależała od położenia nieruchomości, parametrów techniczno-użytkowych budynków zlokalizowanych na działkach, oraz wielkości działki.

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Nieruchomości lokalowe tzw. mieszkania stanowiły 16% ogółu transakcji (analizą nie objęto spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych). Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 1 765 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu do 2 766zł/m2 pu. (cena średnia mieszkania w Lipsku to 2 245zł/m2). Powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych zawierały się w przedziale 34 do 84m2 (średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w Lipsku wynosi 47m2) . Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, położenia na piętrze, standardu wykończenia, oraz stanu technicznego budynku.

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Działki tzw. budowlane stanowiły 12% ogółu transakcji przeprowadzonych na terenie misata i gminy Lipsko. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 2,60 zł/m2 do 150zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w mieście i gminie Lipsko wynosi 34zł/m2). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 2 488m2 do 5 252m2 (średnia 3 646m2) . Cena działki zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, jej parametrów użytkowych oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cenę maksymalną (150zł/m2) uzyskała nieruchomość o powierzchni 2488m2 położona w Lipsku.

 

 
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości Lipsko

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2008 | 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości
Ilość analiz w serwisie: 94