PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Miasto Pionki, rok 2010
Ilość odsłon: 9556
Data dodania: 2011-03-20

Od stycznia do grudnia 2010 na terenie Pionek odnotowano 61 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta Pionki oraz miast podobnych. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości EMAR (www.tuKUPISZdom.pl)

 

Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

 

Nieruchomości lokalowe tzw. mieszkania stanowiły 46% wszystkich transakcji (analizą nie objęto spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych). Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych mieściły się w przedziale od 1 220 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu do 2 758zł/m2 pu. (cena średnia mieszkania w Pionkach wynosi 2 022zł/m2). Powierzchnie użytkowe sprzedawanych lokali mieszkalnych wahały się od 26,6 do 81m2 (średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w Pionkach wynosi 54m2). Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, położenia na piętrze, standardu wykończenia, oraz stanu technicznego budynku. Cenę maksymalną (2 758zł/m2) uzyskało mieszkanie w budynku znajdującym się przy ul. Radomskiej.

 

<strong>Rozkład cen wg powierzchni nieruchomości</strong>

 

 

Rozkład transakcji wg ceny 1m2 i powierzchni lokalu

 

Nieruchomości zabudowane stanowiły 25% transakcji odnotowanych na terenie miasta Pionki. W grupie tej znajdowały się zarówno działki z domami mieszkalnymi jak i nieruchomości zabudowane budynkami o charakterze magazynowym i produkcyjnym. Ceny transakcyjne wahały się od 32 000zł do 805 000zł. (cena średnia zabudowanej nieruchomości w Pionkach wynosi 280 000zł). Powierzchnie nabywanych nieruchomości mieściły się w przedziale 19 m2 – 1,26ha (średnia powierzchnia nieruchomości zabudowanej w Pionkach wynosiła 1 886m2).

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Działki przeznaczone pod zabudowę stanowiły 18% ogółu transakcji. Ceny nieruchomości ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 28 zł/m2 do 394zł/m2 (średnia cena działki budowlanej w Pionkach wynosi 88zł/m2). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 849m2 do 1764m2 (średnia powierzchnia działki budowlanej sprzedawanej w Pionkach wynosi 1115m2) . Cena zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, jej parametrów użytkowych oraz dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Cenę maksymalną 394zł/m2 uzyskała działka o powierzchni 1764m2 położona w Pionkach w pobliżu centrum miasta (nabywca nieruchomości został wyłoniony w drodze przetargu) . Cenę minimalną 28zł/m2 uzyskała działka o powierzchni 1 519m2 położona przy ul. Kościuszki.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Garaże stanowiły 8% ogółu transakcji przeprowadzonych w Pionkach. Ceny sprzedaży garaży wahały się od 5000 zł do 100 00zł (średnia cena garażu w Pionkach wynosi 6 800zł).

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Nieruchomości nabywane na cel publiczny stanowiły 3% ogółu transakcji. Ceny sprzedaży ujawniane w aktach notarialnych wahały się od 59 zł/m2 do 214zł/m2 (średnia cena 137zł/m2). Powierzchnie działek zawierały się w przedziale 32 do 37m2 (średnia powierzchnia – 35m2 ) . Ceny z górnego pułapu uzyskiwały Nieruchomości ze składnikami budowlanymi i roślinnymi (ogrodzenia, nasadzenia itp..)

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w Pionkach

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości
Ilość analiz w serwisie: 94