PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Gmina Pionki, rok 2009
Ilość odsłon: 2379
Data dodania: 2010-11-26

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od stycznia 2008 do stycznia 2009 na terenie gminy Pionki (z wyłączeniem miasta Pionki) odnotowano 63 transakcje kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pionki oraz gmin sąsiednich – gminy Garbatka, gminy Kozienice, gminy Policzna, gminy Zwoleń. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Puławskiego Biura Nieruchomości (www.tuKUPISZdom.pl).

 

Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości, Pionki

 

Najliczniejszą grupę transakcji na terenie gminy Pionki stanowiły niezabudowane nieruchomości z częścią przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniowo-siedliskową. Ceny nieruchomości w przeliczeniu na 1m2 powierzchni wahały się od 5,38zł do 89,29zł (średnia cena 18,40zł/m2). Powierzchnie nieruchomości mieściły się w przedziale 448m26702m2 (średnia powierzchnia 2165m2). Cena transakcyjna nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, wielkości powierzchni przeznaczonej pod budownictwo, parametrów użytkowych nieruchomości. Najwyższe ceny uzyskiwały nieruchomości położone w najbliższej okolicy miasta Pionki.

 

Rozkład transakcji wg ceny 1m2 i powierzchni działki
Rozkład transakcji wg ceny 1m2 i powierzchni działki, Pionki

 

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiły 21% ogółu transakcji. Grupa ta obejmowała domy znajdujące się w różnym stanie technicznym i standardzie wykończenia. Powierzchnie działek wahały się od 450m2 do 2900m2 (średnia powierzchnia działki wynosiła 1314m2). Ceny uzyskiwane za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, położone na terenie gminy Pionki mieściły się w przedziale 9 000zł250 000zł (średnia cena nieruchomości wynosiła 86 052zł).
Cena transakcyjna w/w nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, parametrów techniczno-użytkowych budynków (stan techniczny, standard wykończenia , itp..) oraz atrakcyjności działki (wielkość, zagospodarowanie, otoczenie itp..)

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego, Pionki

 

Drugą co do ilości transakcji grupą były niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele rolne z ewentualną częścią siedliskową – stanowiły one 22% wszystkich umów kupna-sprzedaży na lokalnym rynku nieruchomości. Ceny transakcyjne uzyskiwane za w/w nieruchomości wahały się od 3 472zł/ha do 59 575zł/ha (średnia 18 772zł/ha). Powierzchnie nieruchomości wahały się w przedziale 0,1261 5,099ha (średnia powierzchnia – 1,74ha) Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości, wielkości części przeznaczonej pod zabudowę, atrakcyjności (uzbrojenie, poziom kultury rolnej, otoczenie itp.) i jej wielkości.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego, Pionki

 

Gospodarstwa rolne stanowiły 14% wszystkich transakcji. Ceny nieruchomości w wahały się od 10 000 zł do 200 000zł (średnia cena 66 000zł). Powierzchnie gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Pionki znajdowały się w przedziale 1,14 ha – 4,22ha (średnia powierzchnia to 2,07ha). Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, oraz ilości i parametrów techniczno-użytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Nieruchomości komercyjne stanowiły 2% wszystkich transakcji – były to działki zabudowane obiektami komercyjnymi stanowiące zorganizowaną całość – przedsiębiorstwo produkcyjne.

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Pionki

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2009 | 2010 | 2011
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości