PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Garbatka Letnisko, rok 2009
Ilość odsłon: 4305
Data dodania: 2010-11-26

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od stycznia 2008 do marca 2009 na terenie gminy Garbatka Letnisko odnotowano 36 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono).
Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Garbatka Letnisko oraz gmin sąsiednich tj. gmin: Policzna, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Puławskiego Biura Nieruchomości (www.tuKUPISZdom.pl)

 

Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości, Garbatka Letnisko

 

Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiły 17% wszystkich transakcji. Ceny transakcyjne wahały się od 20 000 do 325 000 zł . (średnia 115 083zł). Powierzchnie działek wahały się od 604m2 do 6700m2 (średnia 3 045m2). Najatrakcyjniejszą miejscowością jest Garbatka Letnisko – tu odnotowano transakcję o maksymalnej cenie. Minimalną cenę nieruchomości odnotowano w miejscowości Brzustów. Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, atrakcyjności budynków (stan techniczny, standard wykończenia itp.), atrakcyjności działki (wielkość, zagospodarowanie, otoczenie itp.). Domy położone w Garbatce Letnisko były niewielkie, znajdowały się w zadowalającym i złym stanie technicznym, a nieruchomości nabywane były dla samej działki z planowaną zabudową w przyszłości.

Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe stanowiły 25% wszystkich transakcji. Ceny transakcyjne w przeliczeniu na 1m2 działki wahały się od 4 do 81zł (średnia cena 30zł). Powierzchnie działek wahały się w przedziale 992m26100m2 (średnia 2599 m2) Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości, atrakcyjności działki (uzbrojenie, zagospodarowanie, otoczenie itp.) i jej wielkości. Najwyższą cenę uzyskała działka położona w Garbatce Letnisko, cenę najniższą działka położona w miejscowości Brzustów. Średnia cena działek położonych w Garbatce wynosiła 63zł/m2, dla pozostałych miejscowości gminy Garbatka Letnisko – 12,40zł/m2

Działki o przeznaczeniu rolnym stanowiły 49% wszystkich transakcji. Ceny transakcyjne w przeliczeniu na 1ha wahały się od 3 846zł do 32 955zł (średnia cena 14 951zł). Łączne powierzchnie działek sprzedawanych w jednym akcie notarialnym wahały się od 0,09ha do 7,85ha. (średnia powierzchnia – 1,98ha). Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości klasy bonitacyjnej i atrakcyjności działki pod względem możliwości jej zabudowy w przyszłości. Cenę najwyższą osiągnęła nieruchomość położona w miejscowości Bogucin, cenę najniższą – położona we wsi Anielin.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego, Garbatka Letnisko

 

Zabudowane gospodarstwa rolne stanowiły 3% wszystkich transakcji (odnotowano jedną transakcję). Nieruchomość poza niezabudowanymi gruntami ornymi, w części siedliskowej zabudowana były budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi (stodoły, obory, garaże itp..). Cena transakcyjna wynosiła 110 000 zł. Powierzchnia nieruchomości to 2,43ha.

Nieruchomości lokalowe stanowiły 6% wszystkich transakcji. Ceny transakcyjne w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wahały się od 1 571zł do 2 253zł (średnia cena 1 912zł). Powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych wahały się od 36,40m2 do 70,00m2. (średnia powierzchnia – 53,20m2). Cenę najwyższą osiągnęła nieruchomość położona w Garbatce Letnisko przy ul. Kochanowskiego, ceną najniższą – przy ul. Partyzantów.

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy tel. 600 541 931 - wycena nieruchomości w gminie Garbatka Letnisko

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości
Ilość analiz w serwisie: 94