PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Kazimierz Dolny, rok 2009
Ilość odsłon: 2405
Data dodania: 2010-11-26

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od stycznia 2008 do kwietnia 2009 na terenie gminy Kazimierz Dolny odnotowano 90 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono).
Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny oraz miast i miejscowości porównywalnych. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Puławskiego Biura Nieruchomości (www.tuKUPISZdom.pl)

 

Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości, Kazimierz

 

Najliczniejszą grupę transakcji na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny stanowiły niezabudowane nieruchomości rolne i rolne z częścią przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniowo-siedliskową. Ceny nieruchomości w przeliczeniu na 1ha powierzchni wahały się od 20 000zł do 697 714zł (średnia cena 135 759zł/ha). Powierzchnie nieruchomości mieściły się w przedziale 0,0931ha7,3192ha (średnia powierzchnia 0,7282ha). Cena transakcyjna nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, wielkości powierzchni przeznaczonej pod budownictwo, parametrów użytkowych nieruchomości. Najwyższe ceny uzyskiwały nieruchomości położone w Kazimierzu Dolnym i najbliższej okolicy.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego, Kaziemierz

 

Drugą co do ilości transakcji grupą były niezabudowane nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i siedliskowe – stanowiły one 20 % wszystkich umów kupna-sprzedaży na lokalnym rynku nieruchomości. Ceny transakcyjne uzyskiwane za w/w nieruchomości wahały się od 25zł/m2 do 1596zł/m2 (średnia 216zł/m2). Powierzchnie działek wahały się w przedziale 344m26207m2 (średnia 1841 m2) Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości, atrakcyjności działki (uzbrojenie, zagospodarowanie, otoczenie itp.) i jej wielkości. Najwyższe ceny uzyskały nieruchomości położone Kazimierzu Dolnym.

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi stanowiły 17% ogółu transakcji. Grupa ta obejmowała domy znajdujące się w różnym stanie technicznym i standardzie wykończenia. Powierzchnie działek wahały się od 563m2 do 5130m2 (średnia powierzchnia działki wynosiła 1987m2). Ceny uzyskiwane za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, położone na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny mieściły się w przedziale 110 000zł1 550 000zł (średnia cena nieruchomości wynosiła 442 268zł). Najwyższe ceny uzyskiwały działki zabudowane budynkami mieszkalnymi położone na terenie miasta Kazimierz Dolny.
Cena transakcyjna w/w nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia, parametrów techniczno-użytkowych budynków (stan techniczny, standard wykończenia , itp..) oraz atrakcyjności działki (wielkość, zagospodarowanie, otoczenie itp..)

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego, Kazimierz

 

Gospodarstwa rolne stanowiły 4% wszystkich transakcji. Ceny nieruchomości w przeliczeniu na 1ha wahały się od 86 673 zł do 501 402zł (średnia cena 301 626zł/ha). Powierzchnie gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Kazimierz Dolny znajdowały się w przedziale 0,85ha3,2808ha (średnia powierzchnia to 1,5604ha). Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, oraz ilości i parametrów techniczno-użytkowych budynków mieszkalnych.
Nieruchomości inne stanowiły 3% wszystkich transakcji. Kategoria ta obejmuje udziały nabywane w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych. Ceny nabywanych udziałów w nieruchomościach mieściły się w przedziale 9 965zł 178 000zł.

Nieruchomości lokalowe stanowiły 2% wszystkich transakcji. Ceny nieruchomości w przeliczeniu na m2 powierzchni użytkowej wahały się od 6 240zł do 10 062zł (średnia cena 8 151zł/m2). Powierzchnie użytkowe nieruchomości znajdowały się w przedziale 32,05m266,59ha (średnia powierzchnia to 49,32m2). Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od położenia nieruchomości, oraz parametrów techniczno-użytkowych nieruchomości.

Nieruchomości komercyjne stanowiły 2% wszystkich transakcji – były to działki zabudowane obiektami komercyjnymi. Ceny nieruchomości w przeliczeniu na 1m2 powierzchni działki wahały się od 275zł do 448zł (średnia cena 362zł/m2). Cena transakcyjna zależała przede wszystkim od rodzaju działalności która mogła być prowadzona na nieruchomości.

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy www.firmaemar.pl

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2009 | 2010
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości