PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Janowiec, rok 2010
Ilość odsłon: 9010
Data dodania: 2010-12-06

UWAGA. Najnowsze analizy rynku nieruchomości opublikowane są w portalu 100analiz.pl

Od marca 2009 do maja 2010 na terenie gminy Janowiec odnotowano 28 transakcji kupna sprzedaży nieruchomości - dane dotyczą wyłącznie transakcji uznanych za wiarygodne (akty notarialne z ceną znacznie niższą niż przeciętne odrzucono). Transakcje na podstawie których została opracowana poniższa analiza służyły do wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Janowiec oraz gmin sąsiednich m.in. gminy Puławy, gminy Kazimierz Dolny, gminy Przyłęk. Transakcje te były również pomocne przy określaniu cen ofertowych nieruchomości sprzedawanych za pośrednictwem Biura Nieruchomości w Puławach (www.tuKUPISZdom.pl)

 

Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości
Rozkład transakcji wg rodzaju nieruchomości

 

Najliczniejszą grupę transakcji na terenie gminy Janowiec stanowiły niezabudowane nieruchomości przeznaczone na cele budowlane z ewentualną częścią rolną – stanowiły one 39% wszystkich umów kupna-sprzedaży na lokalnym rynku nieruchomości. Ceny transakcyjne uzyskiwane za w/w nieruchomości wahały się od 15zł/m2 do 70zł/m2 (średnia 42zł/m2). Najniższą cenę uzyskała działka o powierzchni 2700m2 położona w obrębie Brześce, cenę najwyższą uzyskała nieruchomość zlokalizowana w obrębie Nasiłów . Powierzchnie nieruchomości wahały się od 1000m2 do 2 700m2 (średnia powierzchnia – 1 796m2). Cena zależała w przede wszystkim od położenia nieruchomości, wielkości części przeznaczonej pod zabudowę, atrakcyjności działki (uzbrojenie, otoczenie itp.) i jej wielkości. Najwyższe ceny uzyskiwały działki położone w Nasiłowie i Oblasach.

 

Rozkład transakcji wg ceny m2 i powierzchni działki
Rozkład transakcji wg ceny m2 i powierzchni działki

 

Niezabudowane grunty rolne i leśne stanowiły 36% wszystkich transakcji. Ceny nieruchomości w wahały się od 9 722zł/ha do 80 000zł/ha (średnia cena 27 276zł/ha). Powierzchnie sprzedanych nieruchomości rolnych i leśnych położonych na terenie gminy Janowiec mieściły się w przedziale 0,2 ha – 3,05ha (średnia powierzchnia to 1,066ha).

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

Nieruchomości zabudowane stanowiły 25% transakcji przeprowadzonych na terenie gminy Janowiec. Umowy kupna-sprzedaży dotyczyły działek z domami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi, oraz obiektami komercyjnymi (hale magazynowe, budynki produkcyjne , budynki towarzyszące). Ceny nieruchomości wahały się od 20 000zł do 332 000zł. (średnia cena nieruchomości to 141 961zł). Powierzchnia nieruchomości wahała się od 600m2 do 6,64ha. Cenę minimalną uzyskała działka zabudowana drewnianym budynkiem letniskowym położona w Oblasach, cenę maksymalną osiągnęło gospodarstwo rolne położone w obrębie Trzcianki. Cena nieruchomości zależała przede wszystkim od położenia i parametrów użytkowych budynków, oraz wielkości działki.

 

Rozkład transakcji wg przedziału cenowego
Rozkład transakcji wg przedziału cenowego

 

autor: Mariusz Nakoneczka - rzeczoznawca majątkowy www.firmaemar.pl - wycena nieruchomości w Janowcu

analizę opracowano w oparciu o dane znajdujące się w portalu www.tuWycenisz.pl

Analiza z roku: 2009 | 2010 | 2011
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości
Ilość analiz w serwisie: 94