PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego - Wrocław

Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Sprzedajesz nieruchomość we Wrocławiu? - zamieść bezpłatnie ofertę w portalu tuKUPISZdom.pl

Położony jest w Europie Środkowej na Nizinie Śląskiej nad rzeką Odrą. Jest ono czwartym pod względem wielkości liczby ludności miastem w Polsce. Wrocław dzieli się administracyjnie na 48 osiedli, stanowiących jednostki pomocnicze miasta. Niegdyś miasto składało się z 5 dzielnic: Psie Pole, Śródmieście, Stare Miasto, Krzyki oraz Fabryczna, które obecnie nie posiadają własnej osobowości prawnej lecz stanowią jednak nadal kryterium organizacji wielu urzędów i instytucji.

 Wyk.1 Średnia cena za metr na ryku wtórnym (ostatni rok) we Wrocławiu.


 
Źródło: Strona internetowa: http://dom.money.pl/ceny-nieruchomosci/wroclaw.html, data wejścia na stronę 22.08.2011r.
Statystyki obliczane na podstawie ogłoszeń pochodzących z serwisów: Szybko.pl Sp. Z o.o., Melog.com Sp. Z o.o., Agora S.A., MediaRoll, Partner Artur Pach, KRN media Sp. Z o.o., WGN - Nieruchomości Sp. Z o.o., Wydawnictwo Steinborn Spółka jawna, Polska Gielda Sp.z.o.o., Gratka.pl, J. Stryna - Spółka jawna, Otomoto Sp. Z o.o., Trader.com Sp.Z o.o., Tabelaofert.pl Sp. Z o.o.

Według portalu dom.money.pl średnie ceny za metr kw. powierzchni użytkowej na rynku wtórnym od sierpnia 2010r. kształtowały się w granicach ok. 6 550 zł i przejawiały tendencję spadkową do listopada 2010r. W pierwszej połowie listopada 2010r. ceny rosły, po czym na początku lutego 2011r. ceny wykazały generalną tendencję spadkową do sierpnia br. Średnia cena w sierpniu 2011r. kształtowała się na poziomie ok. 6 460 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.
W identycznym przedziale czasowym tj. od sierpnia 2010r. do lipca 2011 br. badaniu poddano nieruchomości znajdujące się na rynku pierwotnym. W sierpniu ceny za m2  kształtowały się w granicy ok. 6 380 zł. Na uwagę zasługuje stopniowy wzrost cen w badanym okresie czasu aż do kwietnia 2011r. Następnie nastąpił wysoki spadek cen. Od połowy lipca 2011r. cent zaczęły znowu wzrastać. W lipcu 2011r. ceny wyniosły średnio ok. 6 480 zł/m2 powierzchni użytkowej.

Wyk.2 Średnia cena za metr na rynku pierwotnym (ostatni rok) we Wrocławiu.


 
Źródło: Strona internetowa: http://dom.money.pl/ceny-nieruchomosci/wroclaw.html, data wejścia na stronę 22.08.2011r.
Statystyki obliczane na podstawie ogłoszeń pochodzących z serwisów: Szybko.pl Sp. Z o.o., Melog.com Sp. Z o.o., Agora S.A., MediaRoll, Partner Artur Pach, KRN media Sp. Z o.o., WGN - Nieruchomości Sp. Z o.o., Wydawnictwo Steinborn Spółka jawna, Polska Gielda Sp.z.o.o., Gratka.pl, J. Stryna - Spółka jawna, Otomoto Sp. Z o.o., Trader.com Sp.Z o.o., Tabelaofert.pl Sp. Z o.o.

II. Analiza pierwotnego rynku mieszkaniowego we Wrocławiu

Map.1 Oferta  i średnie ceny mieszkań na wrocławskim rynku deweloperskim.


 
Źródło: Raport „Pierwotny rynek mieszkaniowy Wrocławia – I kwartał 2011 roku”, Emmerson, Dział Badań i Analiz.

Wrocławski rynek deweloperki jest trzecim co do wielkości pierwotnym rynkiem mieszkaniowym w Polsce. Oferta sprzedażowa mieszkań deweloperskich w pierwszej połowie 2011 roku wyniosła blisko 6250 lokali. Jedynie Warszawa i Kraków pod tym względem wyprzedziły Wrocław. Z całej puli ofertowej blisko 16% tj. ok. 1000 lokali zostało już wybudowanych. Wartym dodania jest fakt, iż wrocławski rynek mieszkaniowy odznacza się doskonałą relacja popytu do podaży. Wśród innych największych polskich miast znacznie mniej korzystna relacja mieszkań gotowych do odbioru do całkowitej dostępnej oferty charakteryzuje Warszawę (31%), Kraków (24%) czy Poznań (34%). Od początku prowadzenia badania tj. od sierpnia 2010r. do maja 2011 utrzymywał się wyraźny trend wzrostowy. Spowodowane było to tym, iż uwierzyli w dobrą kondycję wrocławskiego rynku i zaczęli realizować kolejne inwestycje. Od maja do lipca br. nastąpił systematyczny spadek średnich cen. Trzy główne przyczyny spadku ceny średniej to:
-      rzeczywiste obniżki cen mieszkań w inwestycjach będących od dłuższego czasu na rynku,
-      wprowadzanie do oferty tańszych mieszkań w nowych inwestycjach,
-      wyprzedawanie w pierwszej kolejności najbardziej poszukiwanych, małych mieszkań, które z reguły są droższe w przeliczeniu na 1 m kw. Dzięki temu średnia cena niesprzedanych lokali
w danej inwestycji z kwartału na kwartał spada.  Z sytuacją spadkową mieliśmy do czynienia do połowy lipca br. Z początkiem tego miesiące ceny zaczęły stopniowo ponownie wzrastać.

Oferta i średnie ceny mieszkań na wrocławskim rynku deweloperskim
Wśród wrocławskich dzielnic najszerszy wybór ofert zapewniają niezmiennie Krzyki, które pozostają ulubioną lokalizacją zarówno strony podażowej, jak i popytowej. Drugą pod względem wielkości oferty mieszkań deweloperskich jest, zlokalizowana w zachodniej części miasta, Fabryczna. Na ten obszar Wrocławia (dwie dzielnice razem) przypada ponad 80% wszystkich oferowanych
w mieście mieszkań deweloperskich. W pozostałych dzielnicach (Śródmieście, Stare Miasto, Psie Pole) skala działań inwestycyjnych deweloperów jest nieporównanie niższa. W każdej z nich
w ofercie znajduje się od około 315 do około 460 lokali.
Najdroższą dzielnicą na rynku mieszkaniowym Wrocławia, ze względu na lokalizację oraz charakter realizowanych na tym obszarze inwestycji, jest jego najstarsza część, tj. Stare Miasto. Średnie ofertowe ceny lokali mieszkalnych (wliczając w to najdroższe apartamenty) kształtują się tutaj na poziomie 9773 zł/m kw. Drugą pod względem ceny wrocławską dzielnicą jest Śródmieście, zaś trzecią – Krzyki, ze średnią na poziomie zbliżonym do średniej ceny w całym mieście i równą
6977 zł/m kw. W przypadku Fabrycznej mieszkania oferowane są obecnie po średniej cenie 5939 zł/m kw., natomiast bezsprzecznie najtańszą dzielnicą w kontekście rynku mieszkań deweloperskich jest Psie Pole – tu średnia cena dostępnych lokali wynosi 5182 zł/m kw.
Cenowy „układ sił” na rynku pierwotnym Wrocławia został utrwalony w przeszłości i obecnie ma charakter trwały. Jest on konsekwencją nie tylko jakości zasobu mieszkaniowego w ofercie deweloperów, ale przede wszystkim szeroko rozumianej atrakcyjności lokalizacji i sąsiedztwa, rozwiązań w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, handlowej jak i społecznej. To, co zwraca uwagę podczas analizy średnich cen mieszkań w poszczególnych dzielnicach miasta, to ich nieznaczne tylko wahania względem poziomów z końca 2010 roku. Prawie wszystkie lokalizacje (wyjątkiem są Krzyki) zanotowały niewielkie, w granicach 1–4%, spadki średniej ceny.

III. Analiza wtórnego rynku mieszkaniowego we Wrocławiu
W okresie od sierpnia 2010 do sierpnia 2011 wrocławski wtórny rynek mieszkaniowy odznacza się dość specyficzną strukturą rozkładu cenowego na rynku wtórnym, który zobrazowano na poniższym wykresie, dane dotyczą on struktury rozkładu cenowego w II kwartale 2011r.

Wyk.3 Rozkład cenowy na rynku wtórnym we Wrocławiu od sierpnia 2010 do sierpnia 2011r.


 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl w badanym okresie czasu.
Jak wynika z powyższego wykresu największa liczba ofertowanych mieszkań znalazła się
w przedziale cenowym od 6-8 tys. zł/m2 (ok.60%). Na drugim miejscu znalazły się mieszkania
z przedziału 4-6 tys. zł/m2 (ponad 25%). Jak wynika z analizy dotyczącej zawartych transakcji zawieranych na terenie miasta Wrocławia w analizowanym przedziale czasowym jednego roku
w serwisie gratka.pl zamieszczono i dokonano aktualizacji ponad 2,5 tys. razy.Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl w badanym okresie czasu.
Jak wynika z powyższej tabeli największą liczbę mieszkań w bazie ofertowej stanowiły mieszkania 2 i 3 pokojowe. Stanowiły one niemal 80% całej bazy ofertowej w badanym przedziale czasowym.

Wyk.4 Średni udział liczby pokoi w oferowanych mieszkaniach w stosunku do liczby oferowanych ogłoszeń.
 

 


Autor: Piotr Radomski,
wiceprzewodniczący Studenckiego Koła Naukowego „Nieruchomości”, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
sierpień 2011

« powrót

Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości
Ilość analiz w serwisie: 94