PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego - Lublin

Lublin to miasto położone na Wyżynie Lubelskiej w środkowo-wschodniej Polsce. Lublin jest miastem na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego.

Sprzedajesz nieruchomość w Lublinie? -  zamieść bezpłatnie swoją ofertę w portalu tuKUPISZdom.pl

Lublin jest największym ośrodkiem akademickim po prawej stronie Wisły. W centrum miasta znajdują się najstarsze dzielnice Lublina – Stare Miasto, Śródmieście (funkcje głównie turystyczne, handlowe i usługowe), Wieniawa i Czwartek (funkcje mieszkalne).
Dookoła rozciągają się nowsze osiedla, budowane głównie w latach 1945-1989 – na północy jedne
z największych osiedli mieszkaniowych – Czechów i Kalinowszczyzna, na zachodzie – Czuby
i osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (położone wzdłuż ul. Zana), na wschodzie – Tatary
i Bronowice. Na południu osiedla dzielnicy Wrotków bezpośrednio sąsiadują z Zalewem Zemborzyckim. Najdalej wysunięte na wschód jest lubelskie osiedle Felin, znacznie oddalone od centrum miasta. Oprócz bloków mieszkalnych, mieści się tam część budynków Uniwersytetu Przyrodniczego i gospodarstwo hodowlane uczelni. W planach jest stworzenie tam parku technologicznego.
Przemysł skupia się głównie w północno-wschodniej (Zadębie, Majdan Tatarski) oraz południowo-wschodniej (Wrotków) części miasta. Osiedla domków jednorodzinnych (Choiny, Zimne Doły, Ponikwoda, Osiedle Świt, Szerokie, Sławinek, Sławin, Botanik, Węglin, Konstantynów, Dziesiąta, Abramowice, Wrotków, Zemborzyce) przeplatają się wśród osiedli bloków mieszkalnych. Tereny rekreacyjne skupiają się w południowo-zachodniej części miasta wokół Zalewu Zemborzyckiego, Dąbrowy i Starego Gaju (zwanego popularnie Starym Lasem).
Od 23 lutego 2006 roku Lublin dzieli się na 27 dzielnic administracyjnych, które skupiają również różne zwyczajowe dzielnice i osiedla:
•    Abramowice
•    Bronowice
•    Czechów Południowy
•    Czechów Północny
•    Czuby Południowe
•    Czuby Północne
•    Dziesiąta
•    Felin
•    Głusk
•    Hajdów-Zadębie
•    Kalinowszczyzna
•    Konstantynów
•    Kośminek
•    Ponikwoda
•    Rury
•    Sławin
•    Sławinek
•    Stare Miasto
•    Szerokie
•    Śródmieście
•    Tatary
•    Węglin Południowy
•    Węglin Północny
•    Wieniawa
•    Wrotków
•    Za Cukrownią
•    Zemborzyce

Średnie ceny przez ostatni rok za metr kw. na rynku mieszkaniowym wtórnym i pierwotnym obrazują poniższe wykresy.

Wyk.1 Średnia cena za metr na ryku wtórnym (ostatni rok) w Lublinie.


 
Źródło: Strona internetowa: http://dom.money.pl/ceny-nieruchomosci/lublin.html, data wejścia na stronę 18.08.2011r.
Statystyki obliczane na podstawie ogłoszeń pochodzących z serwisów: Szybko.pl Sp. Z o.o., Melog.com Sp. Z o.o., Agora S.A., MediaRoll, Partner Artur Pach, KRN media Sp. Z o.o., WGN - Nieruchomości Sp. Z o.o., Wydawnictwo Steinborn Spółka jawna, Polska Gielda Sp.z.o.o., Gratka.pl, J. Stryna - Spółka jawna, Otomoto Sp. Z o.o., Trader.com Sp.Z o.o., Tabelaofert.pl Sp. Z o.o.

Według portalu dom.money.pl średnie ceny za metr kw. powierzchni użytkowej na rynku wtórnym od sierpnia 2010r. kształtowały się w granicach ok. 5 060 zł i przejawiały generalnie tendencję wzrostową w całym okresie badania tj. do sierpnia br. Z początkiem lutego 2011r. ceny zaczęły stabilizować się do kwoty ok. 5 240 zł/m2 i pozostały generalnie na podobnym poziomie do końca okresu analizy tj. sierpnia 2011r.. Średnia cena w sierpniu 2011r. kształtowała się na poziomie ok. 5 260 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.
W analogicznym przedziale czasowym tj. od sierpnia 2010r. do sierpnia 2011 br. badaniu poddano nieruchomości znajdujące się na rynku pierwotnym. W sierpniu średnie ceny za m2  kształtowały się w granicy ok. 5 300 zł. Na uwagę zasługują dużo większa dynamika wahania cen na rynku pierwotnym w stosunku do cen z rynku wtórnego w badanym przedziale czasowym. W lipcu 2011r. ceny wyniosły średnio ok. 6 400 zł/m2 powierzchni użytkowej, warto dodać iż są one najwyższe w całym badanym okresie czasu. Najniższe ceny odnotowano na przełomie kwietnia i maja br. tj. ok. 4 390 zł/m2.

Wyk.2 Średnia cena za metr na rynku pierwotnym (ostatni rok) w Lublinie.


 
Źródło: Strona internetowa: http://dom.money.pl/ceny-nieruchomosci/lublin.html, data wejścia na stronę 18.08.2011r.
Statystyki obliczane na podstawie ogłoszeń pochodzących z serwisów: Szybko.pl Sp. Z o.o., Melog.com Sp. Z o.o., Agora S.A., MediaRoll, Partner Artur Pach, KRN media Sp. Z o.o., WGN - Nieruchomości Sp. Z o.o., Wydawnictwo Steinborn Spółka jawna, Polska Gielda Sp.z.o.o., Gratka.pl, J. Stryna - Spółka jawna, Otomoto Sp. Z o.o., Trader.com Sp.Z o.o., Tabelaofert.pl Sp. Z o.o.

II. Analiza pierwotnego rynku mieszkaniowego w Lublinie
Obecnie w Lublinie prowadzonych jest bardzo niewiele nowych inwestycji związanych
z budową nowych mieszkań. Na chwilę obecną oddano do użytku trzy poważne inwestycje mieszkaniowe. Są to: Osiedle Grabskiego, Budynek mieszkalny przy Ul. Gęsiej 28f, oraz Osiedle Słoneczny Dom. W planach powstaną również oddane do 2 kwartał 2012 Perły Kaliny. Nowo oddane mieszkania mieszczą się w przedziale powierzchniowym od 35 – 137 m2.  Ceny mieszczą się
w przedziale od 4 370.00 zł/m2 – do 5 090.00 zł/m2. Rozmieszczenie nowopowstałych i plonowanej inwestycji przedstawiono na poniżej mapie.


 
Źródło: Portal internetowy: maps.google.pl

III. Analiza wtórnego rynku mieszkaniowego w Lublinie
Jak wynika z analizy dotyczącej zawartych transakcji zawieranych na terenie miasta Lublina
w analizowanym przedziale czasowym jednego roku w serwisie gratka.pl zamieszczono i dokonano aktualizacji ponad 1,9 tys. razy.

Wyk.1 Rozkład cenowy na rynku wtórnym w Lublinie od sierpnia 2010 do sierpnia 2011r.


 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl w badanym okresie czasu.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy za okres od sierpnia 2010r. do sierpnia 2011r. około 92% ofert z analizowanego rynku wtórnego nie przekroczyło poziomu 6 tys. zł/m2. Najmniejszą grupę ofertową stanowiły mieszkania z przedziału 8-10 tys. zł. Stanowiły one ok. 0.5% całej bazy ofertowej. Największą grupę stanowiły mieszkania z przedziału 4-6 tys. zł/m2- tj. stanowiły one blisko 80% całej bazy ofertowej.Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl w badanym okresie czasu.


Wyk.2 Średni udział liczby pokoi w oferowanych mieszkaniach w stosunku do liczby oferowanych ogłoszeń.


 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w ofertach sprzedaży na portalu Gratka.pl w badanym okresie czasu.
Jak wynika z analizy najwięcej ofert w analizowanym okresie czasu stanowiły mieszkania
2 i 3 pokojowe. Wynosiły one łącznie ok. 80% całej dostępnej oferty.
 
 
Autor: Piotr Radomski,
wiceprzewodniczący Studenckiego Koła Naukowego „Nieruchomości”, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
sierpień 2011

« powrót

Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości