PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego portalu tuKUPISZdom.pl

 1. Właścicielem i administratorem portalu jest firma EMAR Anna Ewa Nakoneczka (siedziba:  26-930 Garbatka Letnisko ul. Kruczkowskiego 16), działająca na podstawie wpisu nr 629 do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej przez  Wójta Gminy Garbatka Letnisko.
 2. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu.
  • Użytkownik – osoba korzystająca z portalu tuKUPISZdom.pl
   Ogłoszeniodawca – osoba zamieszczająca ogłoszenie w portalu     tuKUPISZdom.pl
  • Administrator – osoba zarządzająca portalem tuKUPISZdom.pl
  • Ogłoszenie – Ogłoszenie Zwykłe lub Ogłoszenie Wyróżnione
  • Ogłoszenie Zwykłe - ogłoszenie wyświetlane na Liście Ogłoszeń.
  • Ogłoszenie Wyróżnione - ogłoszenie podświetlone kolorem pomarańczowym.

Postanowienia ogólne

 1. Portal tuKUPISZdom.pl jest platformą internetową łączącą Ogłoszeniodawcę z Użytkownikiem poprzez prezentację ofert Ogłoszeniodawcy.
 2. Za treść ogłoszeń publikowanych w portalu tuKUPISZdom.pl odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
 3. Portal tuKUPISZdom.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez Ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
 4. Portal tuKUPISZdom.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji transakcji, na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie.
 5. Treść ogłoszeń prezentowanych w portalu tuKUPISZdom.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 6. Portal tuKUPISZdom.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników.
 7. Portal tuKUPISZdom.pl nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 8. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy uzyskane za pośrednictwem portalu tuKUPISZdom.pl  mogą być wykorzystywane przez Użytkownika tylko i wyłącznie do czynności mających na celu przeprowadzenie transakcji. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to niniejszy regulamin jest zabronione.
 9. Portal tuKUPISZdom.pl gromadzi dane zamieszczane przez Ogłoszeniodawcę , oraz dane osób pozyskujących dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy do celów statystycznych
  i marketingowych.
 10. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w portalu tuKUPISZdom.pl jest zabronione. Portal tuKUPISZdom.pl zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego (niekomercyjnego) .
 11. Użytkownicy oraz Ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.

Dane osobowe

 1. Użytkownicy oraz Ogłoszeniodawcy, którzy wypełnili formularz: kontaktowy,     zapytania o ofertę, zamówienia usługi oraz Użytkownicy, którzy zapisali się na newsletter  portalu tuKUPISZdom.pl, wyrażają zgodę na przetwarzane swoich danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Jednocześnie mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
 2. Użytkownicy oraz Ogłoszeniodawcy, którzy wypełnili formularz: kontaktowy, zapytania o ofertę, zamówienia usługi oraz użytkownicy, którzy zapisali się na newsletter portalu tuKUPISZdom.pl, wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną.
 3. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną z adresu e-mail wpisanego do bazy portalu tuKUPISZdom.pl  na adres biuro@tuKUPISZdom.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika oraz jego numeru telefonu (jeżeli został podany w czasie korzystania z portalu tuKUPISZdom.pl). Osoby które zapisały się na newsletter mogą usunąć swój adres e-mail z bazy portalu tuKUPISZdom.pl poprzez ponowne wpisaniu swojego adresu e-mail w oknie newslettera i zaznaczeniu opcji wypisz się a następnie ok. Dyspozycję zmian można złożyć również osobiście w siedzibie firmy lub jej biurze.
 4. Publikacja ogłoszenia w portalu tuKUPISZdom.pl wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na udostepnienie osobie zainteresowanej ofertą danych osobowych umożliwiających kontakt sprzedającego z potencjalnym kupującym. Ogłoszeniodawca w każdym momencie może zmienić prezentowane dane lub usunąć je. W/w zmiany odbywają się poprzez wysłanie stosownego żądania z adresu e-mail wpisanego do bazy portalu tuKUPISZdom.pl na adres biuro@tuKUPISZdom.pl  wraz z podaniem imienia i nazwiska właściciela oferty, numeru  oferty , numeru telefonu podanego w zgłoszeniu oferty.  Dyspozycję zmian można złożyć również osobiście w siedzibie firmy lub jej biurze.

Ogłoszenia – postanowienia ogólne

 1. Zamieszczane ogłoszenie musi dotyczyć nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw
 2. Ogłoszenie powinno być poprawne gramatycznie i ortograficznie .
 3. Ogłoszenie nie może zawierać treści reklamujących inny serwis internetowy. Zamieszczanie adresów serwisów internetowych jest zabronione.
 4. Ogłoszeniodawcą zamieszczającym oferty sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy, może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do nieruchomości lub posiadająca upoważnienie do ich sprzedaży, wynajmu lub zamiany.
 5. Dodając ogłoszenie Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Ogłoszeniodawca odpowiada za treść ogłoszenia.
 7. Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych materiałów, fotografii lub posiada stosowne upoważnienia zezwalające na ich używanie.
 8. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na prezentacje w portalu tuKUPISZdom.pl oraz w serwisach partnerskich swoich danych kontaktowych zamieszczonych w ogłoszeniu  wraz z dołączonymi fotografiami
 9. Ogłoszenie zostaje publikowane w portalu tuKUPISZdom.pl niezwłocznie po zaakceptowaniu jego treści przez administratora serwisu. 
 10. Kreator dodawania ogłoszenia znajduje się tutaj. Ogłoszenie można dodać również w siedzibie lub biurze firmy.
 11. Ogłoszeniodawca może zlecić odpłatnie pracownikowi firmy będącej właścicielem portalu tuKUPISZdom.pl sporządzenie opisu swojej nieruchomości , sporządzenie dokumentacji fotograficznej , dokumentacji wideo itp.. . Koszt usługi ustalany jest indywidualnie
 12. Aby przenieść ogłoszenie publikowane w portalu tuKUPISZdom.pl do archiwum, lub zmienić jego treść należy wysłać stosowne żądanie z adresu e-mail wpisanego do bazy portalu tuKUPISZdom.pl na adres biuro@tuKUPISZdom.pl  wraz z podaniem imienia i nazwiska właściciela oferty, numeru  oferty , numer telefonu podanego w zgłoszeniu oferty.  Dyspozycję zmian można złożyć również przy pomocy aktywnych linków dołączanych do wiadomości email zawierających statystyki odwiedzalności ogłoszenia. Dyspozycję zmian można złożyć również osobiście w siedzibie lub biurze właściciela portalu
 13. Administrator ma prawo do poprawek edytorskich treści ogłoszenia, jeśli  zawiera ono błędy, powiela już zamieszczone dane, lub jest niezgodne z regulaminem.
 14. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przeniesienia nieaktualnego ogłoszenia do archiwum.

Aktywacja ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń zwykłych w portalu tuKUPISZdom.pl  jest bezpłatne
 2. Zamieszczanie ogłoszeń wyróżnionych w portalu tuKUPISZdom.pl  jest odpłatne. Odpłatność wynosi 15zł brutto/ogłoszenie/m-c
 3. Czas ukazywania się ogłoszeń
  1. a) Ogłoszenia Zwykłe
   będzie publikowane na stronach portalu tuKUPISZdom.pl  do momentu przeniesienia go przez Ogłoszeniodawcę do Archiwum
  2. b) Ogłoszenia Wyróżnione
   będzie publikowane na stronach portalu na tuKUPISZdom.pl przez maksymalnie 30 dni od momentu publikacji.  Po tym okresie będzie ono traktowane jak Ogłoszenie zwykłe
 4. Ogłoszenia przeniesione do archiwum nie są usuwane z portalu.
 5. Ogłoszenie archiwalne może zostać ponownie aktywowane.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email biuro@tukupiszdom.pl lub przez formularz kontaktowy.
 2. Dodając ogłoszenie Ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu tuKUPISZdom.pl i go akceptuje.
 3. Pobierając dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu tuKUPISZdom.pl i go akceptuje.
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości